<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Gränsöverskridande intresse

Vad betyder gränsöverstigande intresse?

Ett bestämt gränsöverstigande intresse betyder att det kan finnas leverantörer utomlands som har intresse av att delta i upphandlingen.

 

Vad menas med utländska leverantörer?

En utländsk leverantör är en leverantör som är etablerad i något annat EU -eller EES-land än det land där upphandlingen finns och ska tilldelas i.

 

Vad är syftet?

Syftet med det bestämda grönsöverstigande intresset är att utländsk leverantörer inte ska förbli ovetandes om en upphandling som hade varit av intresse.

 

Hur vet man när det är ett gränsöverstigande intresse?

EU:s tröskelvärden vägleder oss! Som känt ska alla upphandlingar annonseras i EU vars omfattning överstiger ett visst tröskelvärde och som ska genomföras enligt LOU. Det har med andra ord redan här gjorts ett antydan till att utländska leverantörer kan vara intresserade.

 

Så det gäller bara upphandlingar över tröskelvärdet?

Generellt men det finns som ofta undantag. Vi har nämligen särskilda nationella regler i Sverige gällande exempelvis Sociala tjänster. Välfärdstjänster kan därför ha ett bestämt överskridande intresse.

Läs gärna mer om reglerna i kapitel 19 i LOU.