<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
26.02.2021

Upphandlingsdokument

Vad ska framgå i upphandlingsdokumenten?

I upphandlingsdokumenten ska det var tydligt vad som köps och vilka krav som ställs på det som ska köpas. Det ska även framgå hur man lämnar anbud och hur utvärderingen av anbuden kommer att gå till.

Upphandlingsdokument kallades tidigare även för förfrågningsunderlag I upphandlingsdokumentet är det underlag som den upphandlande myndigheten ger leverantörerna. Det ska innehålla samtliga dokument för upphandlingen. De ska beskriva och:

  1. Identifiera mål och behov för det som ska upphandlas
  2. Identifiera eventuella sekundära övergripande mål
  3. Identifiera funktionskrav - Vilka funktioner eller effekter eftersträvas?
  4. Säkerställa kvalitet: detta levereras genom ska-krav och bör-krav
  5. Leverantörens kvalificeringskrav
  6. Skilj på krav som ska vara uppfyllda vid anbudsutvärdering och vilka krav som ska uppfyllas under kontraktstiden

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.