<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

NUTS-nomenklaturen (Nutskoder)

Vad är NUTS-nomenklaturen?

Nomenclature of Units for Territorial Statistics, nomenklatur för statistiska territoriella enheter inom EU. NUTS-koderna används för att visa i vilken region en upphandling genomförs.

NUTS-koden består av elva alfanumeriska positioner. De två första består av landskoden som utgörs av två bokstäver. För NUTS-nivåerna 1, 2 och 3 läggs till 1, 2 respektive 3 siffror.