<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Inköpssamverkan

Vad innebär inköpssamverkan?

För att dela på de administrativa kostnaderna en upphandling innebär händer det att flera upphandlande myndigheter går samman för att dela på kostnaden.