<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Upphandlare, en viktig kundgrupp.

Många gånger glöms det bort att upphandlande myndigheter eller organisationer utgör en betydande målgrupp, istället fokuserar man ofta enbart på kravställaren.

Det händer ibland att viktiga krav blir förbisedda eller att krav formuleras på ett sätt som utesluter dig som leverantör från uppdraget. Genom att inleda en tidig dialog med upphandlare kan du aktivt påverka hur upphandlingen struktureras och vilka krav som ställs.

 

Detta ger dig möjligheten att kommunicera viktig information som kan vara avgörande för din medverkan i upphandlingen.

upphandlare-get-to-know@4x (kopia)

Lär känna din upphandlare

Hos oss kan du:

  • Söka på både namn, epost eller organisation för att se deras upphandlingar, vem som gjort de och hur länge avtalet löper.
  • Både pågående och avslutade uupphandlingar.
  • Söka på upphandlande enhet för att hitta deras upphandlingar
  • Hitta viktiga upphandlare som gör många affärer inom din bransch
  • Hitta alla anställda i en upphandlande enhet
  • Hitta kontaktuppgifter, både epost och oftast telefonummer

upphandlare1@4x

Vill du veta mer om upphandlare?

Senaste nytt

Vi har expertisen som vi mer än gärna delar med oss av.

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras